Naše služby

Domy a problematiku správy nemovitostí, o které se staráme známe do detailu a to doslova od sklepa až po střechu. Řešíme vše od právních a účetních záležitostí až po zajištění běžného úklidu a údržby společných prostor. 

Co nabízíme

Vedení účetnictví

l

Administrativní služby

Technické a provozní služby

Řešíte havárii a nevíte kam se obrátit? 

Máte problém v noci nebo o víkendu? 

Pro naše klienty zajišťujeme NONSTOP havarijní službu.
Havarijní služba je dostupná pouze pro Brno a mimo provozní dobu kanceláře.
V ostatních případech jsme k dispozici od pondělí do pátku na tel.: 731 782 735, 544 213 372

Provozní doba: Po – Čt: 8:30 – 16:30 hod., Pá: 8:30 – 14:30 hod.

Pro Brno a mimo provozní dobu.

Ekonomické a administrativní služby

 • Vedení účetnictví SVJ v souladu se zákonem Č. 563/1991 Sb.
 • Zpracování roční účetní závěrky 
 • Vedení evidence a vyúčtování nákladů na služby spojené s provozem a údržbou nemovitosti
 • Zpracování vyúčtování záloh zaplacených jednotlivými vlastníky v zákonných lhůtách
 • Kontrola úhrad zálohových plateb od vlastníků
 • Vymáhání dlužných plateb, zasílání upomínek, příprava podkladů pro vymáhání dlužných částek soudní nebo mimosoudní cestou
 • Vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování předpisu záloh vůči jednotlivým vlastníkům či nájemníkům
 • Vedení a správa provozního účtu, včetně založení účtu
 • Zpracování pozvánky a aktuální prezenční listiny na shromáždění
 • Řešení a evidence pojistných událostí.
 • Kontrola dodavatelských faktur a kontrola jejich úhrady
 • Uzavírání smluv s dodavateli energií a služeb včetně kontroly prací

Technické a provozní služby

 • Smluvní zajištění dodávek energií a služeb spojených s provozem a údržbou nemovitosti
 • Zpracování plánu revizí a kontrol dle příslušných ČSN a zákonných předpisů
 • Zajištění provedení revizí a odstranění případných zjištěných závad
 • Smluvní zajištění běžného úklidu a údržby společných prostor objektu
 • Smluvní zajištění údržby zelených ploch
 • Zajištění odečtů měřidel pro rozúčtování nákladů
 • Zajištění odstranění drobných oprav a údržby společných částí domu
 • Smluvní zajištění výměny bytových vodoměrů a měřidel tepla
 • V rámci Brna zajištění NONSTOP havarijní služby instalatérské, elektro, zámečnické